METROPOLITAN PANTELEIMON OF KORONEIA

 

Date of Consecration:

January 14, 2003

Date of Ordination to the Priesthood:

1963

Date of Ordination to the Diaconate:

1962

Date of Birth:

1937

Full Name:

Panteleimon Kathreptides

PUBLICATIONS